Kalibrálás

A mérőeszközök pontosságának megítélése nem lehet szubjektív! A kalibrálás megállapítja, a kalibrálási bizonyítvány igazolja, hogy az eszköz a tűrésen belül mér

Mi a kalibrálás?

Egy mérőeszköz kalibrálásának a célja, hogy biztosan tudjuk, hogy az eszköz a mérés során pontos értéket mutat, vagyis "jól mér". Ennek a termelés folyamatában fontos szerepe van, hiszen a pontos mérés elengedhetetlen feltétele annak, hogy minőségileg megfelelő eredmény szülessen, és ne selejteket gyártsunk. 

A kalibrálás célja tehát, hogy egy mérőeszközről igazoljuk, hogy az eszköz mérési pontossága megfelel az elvárt követelményeknek.

Mérőeszköz kalibrálás

A mérőeszközök kalibrálása egy olyan folyamat, amely során speciális laborfeltételek között mérések sorozata zajlik, melyek eredményeinek összessége alapján megállapítható, hogy a mérőeszköz mérési értékmutatása az elvárt tűrési tartományon belül helyezkedik-e el. Ez általában egy mérési etalon segítségéven történik.

A mérés eredményét befolyásolhatják a mérés külső körülményei és számolni kell az emberi tényezővel is. Ezért szükséges biztosítani azokat a körülményeket, amelyek között a szakszerűen elvégzett kalibrálás megbízható, pontos eredményt biztosít.

Cégünk a speciális körülményeket és a szakszerűséget is biztosítani tudja a megbízható kalibrálás érdekében. Akkreditált kalibráló laboratóriumunkban a kollégáink felkészültsége, tapasztalata egyaránt a pontos, minőségi kalibrálás szolgálatában áll.  A kalibrálásról pedig kalibrálási bizonyítványt állítunk ki, amely igazolja a mérés pontosságát.

Kalibrált eszközök

Miért jó, ha mérőeszközeinket kalibráltatjuk?

Mert így biztosak lehetünk abban, hogy a mért értékek mindig pontosak, és elkerülhetjük a selejtek gyártását.

Kalibrálási bizonyítványunk igazolja, hogy az eszköz értékmutatása megfelelő, a mérés pontossága a megadott tűréshatáron belül van.

Mikor szükséges az újbóli kalibrálás?

A használat gyakorisága, mikéntje, és a kopásból adódó eltérések szükségessé teszik az eszközök újrakalibrálását adott idő elteltével.

A cégek többségének van minőségirányítási dokumentációja, amiben szerepel az újra kalibrálás ideje. A körülmények figyelembe vételével általában 6-12 hónapos újrakalibrálási időszakot érdemes tartani. 

Az újra kalibrálási ciklusok meghatározásához munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre, objektív szakértő tanáccsal szolgálhatnak.

Elhasználódott, leselejtezett mérőeszköze helyett új, kalibrált eszközök beszerzésében is segítséget nyújtunk. Nagy tapasztalattal, ismerettel rendelkezünk a mérőeszközpiac területén. Éljen a lehetőséggel!

Mi a különbség a kalibrálás és a hitelesítés között?

A kalibrálás nem hatósági vizsgálat, tulajdonképpen bárki elvégezhetné, amennyiben birtokában van az eszközöknek, módszereknek, a szaktudásnak és biztosítani tudja a kalibráláshoz szükséges laborfeltételeket.

Fontos tudni, hogy a kalibrálás nem kötelező minden mérőeszközre nézve. Szerepe abban áll, hogy pontos méréseket végezhessünk, elkerülve ezzel nem várt következményeket, költségeket. A hitelesítésköteles mérőeszközök listáját jogszabályi előírások tartalmazzák.

Nagy általánosságban úgy fogalmazhatjuk meg, hogy azok a mérőeszközök hitelesítés kötelesek, amelyek valamilyen fizetendő ár meghatározására szolgálnak. A legtöbb mérőeszköz azonban nem ilyen és elegendő kalibráltatni.

A hitelesítés engedélyhez kötött, hatósági tevékenység, melyet csak feljogosított hitelesítő végezhet. A kötelező hitelesítésű mérőeszközöket a Kormányhivatalok részeként működő területi mérésügyi hatóságok hitelesítik, de bizonyos mérőeszközöket csak az MKEH Metrológiai Hatósága hitelesíthet.