A kalibrálási bizonyítványról

Kalibrálási bizonyítvány kézhezvétele esetén a mérőműszer használata előtt azt - az alább leírt módon - ellenőrizni kell.

A kalibrálási bizonyítvány értelmezése és kötelező tartalma

Kalibrálási bizonyítvány kézhezvétele esetén a mérőműszer használata előtt azt - az alább leírt módon - ellenőrizni kell. Az ellenőrzést már meglévő műszerhez kapott bizonyítvány, illetve új műszer vásárlásával kapott bizonyítvány esetén is el kell elvégezni. Először is a bizonyítványból egyértelműen be kell tudni azonosítani a mérőeszközt. Ez könnyen ellenőrizhető a gyártási vagy azonosító számok összehasonlításával. 

Ez után a készülék méréstartományát és felbontását kell megvizsgálni, hogy vajon ezek megfelelnek-e a mérésre vonatkozó követelményeknek. Például ahhoz, hogy 160,5°C-ot mérjünk, a műszer tartományának 0 és 199,9°C között kell lennie, a felbontása, pedig 0,10°C.

A következő a műszer pontosságának ellenőrzése. A műszer pontosságának vagy a bizonyítványban rögzített maximális hibának meg kell felelnie a méréshez szükséges pontosságnak. Amikor azonban a műszer pontosságát ellenőrizzük, a mérési pontatlanságokat is figyelembe kell venni. Például, ha a mérés szükséges pontossága ± 1,50°C, akkor a bizonyítványban rögzített maximális hiba és a mérési pontatlanság együttes összege ezen belül kell, hogy maradjon.

Ha a műszer pontossága vagy a meghatározott maximális hiba ± 1,20°C, akkor a mérési pontatlanságot ez az érték határozza meg. Mindaddig, amíg a megadott mérési pontatlanság a kalibrálási bizonyítvány szerint 0, 30°C, abban az esetben az eszköz úgy tekinthető, hogy megfelel a pontossági követelménynek.

A fentiek alapján egyértelmű, hogy ha a mérési pontatlanság nem szerepel a kalibrálási bizonyítványban, úgy a műszer alkalmassága nem megítélhető.

A kalibrálási bizonyítványok a következő információkat tartalmazzák

 • a kalibráló laboratórium megnevezése, címe, telefon és fax száma, e-mail címe;
 • a bizonyítvány sorszáma XXXXX-YY-ZZ formában;
 • hivatkozási szám (amennyiben van);
 • a bizonyítvány minden lapjának egyedülálló azonosítója oldal, összes oldal formájában, beleértve a mellékleteket is;
 • a bizonyítvány kiadásának időpontja;
 • az akkreditált státuszra való hivatkozás;
 • „kalibrálási bizonyítvány” megnevezés;
 • a kalibrált mérőeszköz azonosítása (megnevezése, gyártója, típusa és gyártási száma), illetve legfontosabb műszaki paraméterei;
 • a vevő (megrendelő és/ vagy tulajdonos) megnevezése és címe;
 • a kalibrálás helye, végzésének időpontja;
 • a kalibráló aláírása és neve;
 • a kalibrálás során használt etalon(ok) és segédeszközök azonosítása (megnevezése, gyártója, típusa és gyártási száma), illetve visszavezetettségének igazolása (bizonyítványszám);
 • hivatkozás az alkalmazott kalibrálási (és előkészítéssel kapcsolatos) módszerre, továbbá a mérés rövid leírása, amennyiben szükséges;
 • a kalibrálás körülményei;
 • a kalibrálási eredmények;
 • az eredő mérési bizonytalanság;
 • minősítés (csak a vevő írásbeli kérelmére, pontos dokumentum, és azon belül a pontos helyre való hivatkozással);
 • megjegyzés az esetleges rendellenességek, a szabványos feltételektől való eltérések, vagy más megállapítás feljegyzésére (ha szükséges), továbbá az újrakalibrálási időköz megadása (csak a vevő írásbeli kérelmére, pontos dokumentum hivatkozással);
 • a bizonyítvány tartalmáért felelős kiadmányozó aláírása és neve;
 • a kivonatos másolás tilalma;
 • nyilatkozat arról, hogy a mérések nemzeti etalonokra visszavezethetők;
 • nyilatkozat a megadott bizonytalanság meghatározásának módjáról;
 • nyilatkozat arról, hogy a közölt eredmények csak a kalibrált mérőeszköz talált metrológiai jellemzőire érvényesek;
 • mérőeszközök származási információ és visszavezetési információi;
 • a kiadhatósági záradék;
 • mérőeszköz állapotára vonatkozó megállapítás