Mérőeszköz kalibrálás

Mérőeszköz kalibrálás

Mérőeszközeinek kalibráltatásával Ön meggyőződhet arról, hogy a mérőeszköze pontossága megfelel-e a gyártó által megadott specifikációnak illetve az Önök gyártástechnológiai folyamataiban előírt/megkívánt/elvárt tűrésnek.

Hosszúságmérés

Tömegmérés

Hőmérséklet-mérés

Nyomás és vákuum mérés

Villamos mérés

Erő és nyomaték mérés

A kalibrálás szükségessége

A kalibrálás biztosítja, hogy a mérőeszköz pontos és megbízható értéket ad a mért mennyiségre vonatkozóan. Emiatt alapvető és lényeges elem a kalibrálás a mérési folyamatban.

A tudomány, ipar és kereskedelem területén a mérés létfontosságú elem. A mérés napi szinten jelen van életünkben, erre a következő példák szolgálnak: napközben megnézzük, mennyi az idő, élelmiszert vásárolunk, vagy energiaszámlát fizetünk.

Mi az a kalibrálás?

A nemzetközi szabványok alapján a kalibrálás az adott mérőeszköz, mérési rendszer méréssel igazolható jellemzőinek meghatározása és beszabályozása, mely megfelel a mérendő paraméter ismert értékének. A kalibrálás után méréssel igazolható, illetve megállapítható, hogy az adott mérőeszköz pontossága megfelel-e az elvárt követelményeknek. A kalibrálás teljes körű megértéséhez szükség van a visszavezethetőség fogalmának megismerésére is. A fenti definícióban a mérendő paraméter ismert értéke egy szabványra utal. A szabvány és a kalibrálás közvetlen kapcsolatban állnak.

A visszavezethetőség egy mérési standard vagy mérőeszköz érvényes kalibrálási beállításának terve, mely során a mért értékeket lépésről-lépésre összehasonlítják a megbízhatóbb szabványokkal, egészen az alkalmazott vagy nemzetközi szabványig terjedően. Lényegében a kalibrálás egy magasabb szabvánnyal való összehasonlítás, melyet visszavezethetünk nemzeti, vagy nemzetközi szabvány, vagy más elfogadott szabvány vonatkozásában is.

A megfelelő mérőeszköz kiválasztása

A mérési folyamatban a mérőeszközök a folyamat legfontosabb részét képezik, ezek kiválasztását tehát gondosan kell elvégezni. Ha nem helyesen választunk, a mérés eredménye hamis jelzést adhat, mely így helytelen döntéshez vezethet.

A kiválasztás feltételei

A mérőeszközök kiválasztása attól függ, hogy milyen mérést kívánunk elvégezni. Általában három tényezőt kell figyelembe venni, melyek az alábbiak:

  • A mérendő paraméter mérési tartománya és nagysága, valamint a mérés pontossága (a mérőeszköz mérési tartományának le kell fednie a mért paraméter változásának teljes skáláját.)
  • A mérőeszköz felbontásának kisebbnek kell lennie a paraméter legkisebb mérési egységénél.
  • A végső és legfontosabb tényező a mérőeszköz pontossága vagy bizonytalansága, melynek meg kell egyeznie a mért paraméter pontosság tekintetében való követelményekkel.

Például, ha egy 100°C-os folyamat hőmérsékletét mérjük, a hőmérsékleti indikátornak nemcsak 100°C-ot, hanem az az alatti és a fölötti hőmérsékleti érték mérésére is alkalmasnak kell lennie.

Tegyük fel, hogy a következő hőmérsékleti mérőeszközök állnak rendelkezésre: (a) 0-99°C (b) 0-199°C (c) 0-99,9°C (d) 0-199,9°C

A fokozati skála alapján egyértelmű, hogy az a) és b) hőmérők 1°C-os beosztásúak, míg a c) és d) felbontása 0,1°C. A fent említett paraméter mérésére az a) és a c) hőmérő nem alkalmas, mivel ezeken nem szerepel a kívánt fokozat (100 °C). A b) és a d) mérőeszköz közül kell tehát választanunk.

A döntés a mérés toleranciaszintjétől függ: ha ez ± 1°C, akkor a d) mérőeszközt kell választanunk. Ha azonban a mért paraméter értéke 100º ± 10ºC lehet, akkor a 0-199°C fokozatú mérőeszköz lesz alkalmas a mérés elvégzésére.

A kiválasztott mérőeszköz kalibrálásának meg kell felelnie a kívánt mérési pontosságnak. A választás könnyebb, ha a hőmérő forgalmazója érvényes kalibrációs tanúsítványt tud adni termékéről. De ez nem jelenti azt, hogy újrakalibrálásra meghatározott idő után ne lenne szükség.

Eszközkiválasztás részletei

Számos esetben azonban a mérőeszköz már rendelkezésre áll. Ilyenkor az alábbi a teendő:

Először a mért paraméter toleranciaszintjét és pontosságát kell megvizsgálni. Ezután a mérőeszköz mérési skáláját és annak felbontását kell megvizsgálni a mérésre való alkalmassága céljából. Végül a mérőeszköz pontosságát kell ellenőrizni, hogy vajon megfelel-e a követelményeknek. Abban az esetben, ha a mérés nincs meghatározva, a mérőeszköz pontosságát kell megvizsgálni, hogy jobb-e a toleranciaszint egyharmadánál. Ha igen, akkor az eszközkiválasztás megfelelő.

Ha azonban a mérőeszköz pontossága nagyobb, mint a paraméter toleranciaszintjének egyharmada, akkor a következőt kell tenni: A mérőeszközt le kell cserélni egy megfelelő mérőeszközre, ha a jelenlegi mérési rendszer befolyással bír a termék minőségére, amely miatt a termelés későbbi fázisaiban a termék selejtezésre kerül, vagy javításra szorul. Ha a meglévő mérési rendszer nincs befolyással a termék minőségére, akkor érdemes felülvizsgálni a meghatározott toleranciaszintet. Ez azt jelenti, hogy talán nincs szükség a tolerancia oly szoros mértékben való meghatározására, így a tolerancia növelhető, s az eszköz pontossága megfelelő lesz, így az eszköz alkalmazható a mérési rendszerben.