A mérés visszavezethetősége

A legtöbb esetben egy paraméter két vagy három mérési eredményét hasonlítjuk össze a megbízhatóság ellenőrzése és a mérés újbóli elvégezhetősége végett.

A mérés visszavezethetősége és a szabványok

A legtöbb esetben egy paraméter két vagy három mérési eredményét hasonlítjuk össze a megbízhatóság ellenőrzése és a mérés újbóli elvégezhetőségének biztosítása céljából. A mérésnek visszavezethetőnek kell lennie az elfogadott szabványokhoz. Még akkor is, ha egyetlen mérésről van szó, a mérés visszavezethetősége nagyon fontos tényező.

Adott mérőeszköz leolvasási skálájának egyeznie kell a mért paraméter fizikai mértékegységével. A mérés fizikai mértékegységének, pedig visszavezethetőnek kell lennie a kalibrálás során beállított megfelelő alapegységekre.

Mi a szabvány?

A szabvány olyan mérték, vagy fizikai jellemző, mely meghatározza, vagy reprodukálja a bázis, vagy a származtatott mennyiség mérési egységét.

A szabvány pontosságát és visszavezethetőségét azonban mindig ellenőrizni kell egy magasabb rendű szabvánnyal történő összehasonlítással. Mivel ugyanaz az elv a magasabb szabványra is vonatkozik, így a szabványok hierarchiája egy olyan szint felé tart, ahol az összehasonlítás már nem lehetséges.

A szabványok hierarchiája:

A szabványok összehasonlítása megáll az abszolút vagy alapvető szabványoknál. Miután ez a tény magától értetődő és elfogadott, így nem nehéz biztosítani a következő szintű szabványok összehasonlítását.

 • Alapvető vagy abszolút szabvány: amelynek értéke anélkül jött létre, hogy azt egy másik szabvány ugyanolyan mennyiségéhez hasonlítanánk
 • Nemzetközi szabvány: nemzetközi megállapodás alapján, rögzített értékek alapjaként szolgál
 • Nemzeti vagy elsődleges szabvány: meghatározza a többi szabvány értékét egy adott országon belül
 • Másodlagos szabvány: értéke az elsődleges szabványokhoz viszonyítva határozódik meg
 • Munka szabvány: másodlagos szabvány használata mérőműszerek ellenőrzésekor, pl. gyárakban, üzletekben

Nemzetközi megállapodások különböző szabványügyi testületek között határozzák meg a 7 abszolút szabványt, melyek a következők:

 • Hossz méter (m)
 • Tömeg kilogramm (Kg)
 • Idő másodperc (s)
 • Elektromos áram amper (A)
 • Hőmérséklet kelvin (K)
 • Anyagmennyiség mól (mol)
 • Fényerősség kandela (cd)

Ezeken kívül létezik két kiegészítő szabvány, amelyek a következők:

 • síkszög radián (rad)
 • térszög szteradián (sr)

Az összes többi szabvány a bázisegységből van levezetve.

Szabványok azonban nem léteznek minden paraméterre. Míg néhány ezek közül mérnöki paraméter, nagyszámú paraméter vonatkozik kémiai és gyógyszeripari mérésekre. Ilyen esetekben kalibrálást végzünk a referencia szabványhoz, referencia anyaghoz, hiteles anyagmintához vagy az ipari szabványokhoz. Ezeket az alternatív szabványokat a következőkben ismertetjük.

Referencia szabvány: a legjobb helyben elérhető szabvány, melynek mérései is helyből származnak.

Abszolút szabványok

A hét abszolút szabvány definíciója a következőkben olvasható. Az évszám a zárójelben az utolsó felülvizsgálat időpontja.

 • Másodperc (1967): A másodperc az alapállapotú cézium-133 atom két hiperfinom energiaszintje közötti átmenetnek megfelelő sugárzás 9 192 631 770 periódusának időtartama.
 • Méter (1983): A méter a fény által a vákuumban a másodperc 1 / 299 792 458-ad része alatt megtett út hossza.
 • Amper (1948): 1 Amper az áram erőssége, ha két párhuzamos, egyenes, végtelen hosszúságú, elhanyagolhatóan kicsiny kör keresztmetszetű és vákuumban, egymástól 1 m távolságban lévő vezető között méterenként 2x10^{-7} N erőt hoz létre.
 • Kilogramm (1901): 1 kg tömegűnek definiált platina-irídium henger súlya, eredetije a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatalban, Sevres-ben őrzött.
 • Kelvin: 1 kelvin különbség a víz hármasponti hőmérsékletének 1/273,16-od része.
 • Kandela (1979): A kandela az olyan fényforrás fényerőssége adott irányban, amely 540×1012 Hz frekvenciájú monokromatikus sugárzást bocsát ki, és sugárerőssége ebben az irányban: 1/683*W/sr.
 • Mól (1971): A mól annak a rendszernek anyagmennyisége, amely annyi elemi egységet tartalmaz, mint ahány atom van 0,012 kg szén-12-izotópban.