Akkreditált kalibrálás

A kalibrálásról bizonyítványt állítunk ki, amit a mérőeszközzel együtt adunk át. Az eszközt a kalibrálási bizonyítványban leírt módon átadáskor ellenőrizni kell

Akkreditált kalibrálás

A kalibrálás azt a folyamatot jelenti, melynek során meghatározzuk a mérőeszköz értékmutatása, valamint a mérendő mennyiség valós tulajdonságai közötti összefüggést. 

A kalibrálás során a mérőeszközön különböző műveleteket hajtunk végre, amelyek összességeképpen megállapíthatjuk, hogy a mérőeszköz értékmutatása mennyire felel meg az előre meghatározott, úgynevezett etalon mérőeszköz által mutatott értéknek. Vagyis méréssel megállapítjuk, hogy a mérőeszköz pontossága megfelel-e az elvárt követelményeknek.

A kalibrálást, amennyiben csak ellenőrzésként végzik, tulajdonképpen bárki elvégezhetné, akinek rendelkezik a megfelelő etalon mértékkel és ismeri a kalibrálás módját. Csakhogy a mérési körülmények, módszerek nagyban befolyásolhatják a kalibrálás eredményét. Így nem garantálja azt semmi, hogy az általunk pontosnak vélt mérőeszköz valóban pontos eredményt mutat.

Mi az akkreditált kalibrálás?

A kalibrálás akár laboratóriumunkban, akár külső helyszínen történik, megfelelő feltételek között kell, hogy történjen. Ez biztosítja a mérőeszköz pontos értékmutatását. Amennyiben a kalibrálás feltételeire vonatkozó előírásoknak való megfelelést a Nemzeti Akkreditáló Hatóság ellenőrzi, és a megfelelőség eredményeképpen odaítéli az akkreditált státuszt, úgy a kalibrálást akkreditáltnak nevezhetjük.

Akkreditált kalibrálást kizárólag olyan cégek végezhetnek, melyek akkreditált kalibráló laboratóriummal rendelkeznek, bizonyítva ezzel a minőségi és szakmai követelményeknek való megfelelést.

Kalibráló laboratórium

A kalibrálás mérési műveletek összessége, egy olyan folyamat, mellyel a mérőeszköz mérési tulajdonságairól készül jegyzőkönyv. Ez a kalibrálási bizonyítvány. 

A kalibrálás mindig megfelelő - előírt - feltételek között kell, hogy történjen, hiszen a mérés pontosságát befolyásolhatják a külső körülmények is. 

Ezeknek az előírt mérési körülményeknek a biztosítására szolgálnak a kalibráló laboratóriumok, ahol lehetőség van arra, hogy a hatóság által előírt körülmények mindig előidézhetők legyenek.

Akkreditált kalibráló laboratórium

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) jogkörébe tartozik, hogy a kalibráló laboratóriumoknak odaítélje az akkreditált státuszt. Ezt megelőzően tüzetesen ellenőrzi a feltételek meglétét. Az akkreditálás 4 évig érvényes, ez idő alatt a hatóság folyamatosan ellenőrzéseket tart, vizsgálva a akkreditáció feltételeit.

Az akkreditált laboratóriumok működése tehát folyamatosan ellenőrzött és mindig megfelel a vonatkozó szabványok követelményeinek.

Cégünk akkreditált kalibráló laboratóriummal rendelkezik. Az akkreditált státusz garanciát jelent arra, hogy cégünk a kalibráló tevékenységét szakszerűen végzi, és minden időben eleget tesz a felkészültségre vonatkozó követelményeknek.

Így Ön biztos lehet abban, hogy az általunk kalibrált mérőeszköze pontos értéket mutat.